Modrý den 2019

Základní informace:
Datum akce: 31. března 2019
Město: Olomouc
Země: Česká republika
Spolupráce: Pevnost poznání

O akci:

2. duben byl roku 2007 vyhlášen Organizací spojených národů Světovým dnem porozumění autismu a od té doby celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem s poruchou autistického spektra prostřednictvím nemalého množství osvětových akcí. Modrý den v Pevnosti poznání dokládá, že ani České republika není žádnou výjimkou. Tento den, věnovaný nejenom dětem s autismem a jejich rodinám, již čtvrtým rokem uspořádalo Centrum popularizace vědy Univerzity Palackého v Olomouci společně s neziskovou organizací Jdeme autistům naproti, z. s. My jakožto podporovatelé nejrůznějších dobročinných a charitativních projektů jsme u toho prostě nemohli chybět.

Na úvod musíme uvést, že návštěvníci nás překvapili svou nevyprchávající energií, která se promítla do každého koutu Pevnosti poznání. Děti i dospělí se během celého dne nadšeně fotili jak s námi, tak s naší interaktivní replikou droida BB-8. Málokdo odolal tomu, aby si nevzal do rukou světelný meč, či starý dobrý blaster.


Modry Den Olomouc 2019 Modry Den Olomouc 2019 Modry Den Olomouc 2019

Kromě naší přítomnosti se návštěvníci mohli setkat s canisterapeutickými psy ze společnosti Aura Canis, z. s., vychutnat krásu rostlin zrakem, hmatem, čichem i sluchem, vyzkoušet pohybové aktivity s využitím balančních pomůcek, navštívit bubenický koutek, nebo se jen v klidu usadit na divadelních představení šternberských ochotnických komediantů ŠOK, kteří si pro děti připravili hned dvě krátké pohádky: O Smolíčkovi a Jak pejsek s kočičkou dělali dort.

Během ukončení programu se všichni účastníci společně seskupili, aby vytvořili tematickou modrou fotku, kde modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.

Děkujeme všem návštěvníkům za další příjemně strávený den v Olomouci, ovšem nemalé díky patří také organizátorům, kterým skládáme velkou poctu za všechny aktivity, které nejenom v rámci Světového dne porozumění autismu připravují a ukazují, že autisté vnímají svět jinak, přesto však mají stejné potřeby a přání jako my všichni. Je nám velkou ctí, že jsme mohli přispět k národní osvětové kampani Česko svítí modře a k mezinárodní akci Light It Up Blue for Autism.


Účastnili se:
Blair Bossi FrankCZ Jakub Wedge Berger Lord Jurak Petr
Blair Bossi FrankCZ Jakub Wedge Berger Lord Jurak Petr


ZPĚT FOTO Z AKCE