Zahájení školního roku ve FN Motol

ZPĚT REPORT Z AKCE