Veletrh For Toys 2012

Základní informace:
Datum akce: 28. září 2012
Město: Praha
Země: Česká republika
Spolupráce: Hasbro, Microsoft, Czech Garrison

O akci:

Poslední zářijový víkend byl pro členy Lion Base a Czech Garrisonu ve znamení již tradičního veletrhu hraček – For Toys.

Přestože hlavní nápor návštěvníků se očekával až v sobotu, tak jsme se poměrně nečekaně zapojili do dění na veletrhu už v pátek. Společnost Microsoft nás totiž přizvala k propagaci jejich Star Wars titulu, Star Wars Kinect. Několik rytířů Jedi tak výsostně dotvářelo atmosféru a chránilo mír a klid na výstavní ploše určené danému hernímu titulu.Sobotní program byl již volnější. Členové obou kostýmových organizací seznamovali návštěvníky se svou činností. Během odpoledních hodin se všechny přítomné Star Wars postavy společně se všemi přítomnými maskoty sešli na hromadném focení. Záměrem bylo vytvořit rekord o co nejvíce maskotů na jednom místě. Pro přítomné diváky bylo připraveno i představování jednotlivých postav na podiu.

For Toys 2012 jsme si (stejně jako předchozí ročník) naplno užili. Děkujeme organizátorům a doufáme, že se s nimi a návštěvníky opět shledáme na dalším ročníku!

Účastnili se:
Margh Silvara Winring
Margh Silvara Winring


ZPĚT FOTO Z AKCE