Sciencefiction Day Prater 2015

Základní informace:
Datum akce: 13. červen 2015
Město: Vídeň
Země: Rakousko
Spolupráce: Prater, Rebel Legion – Alpine Base

O akci:

Rebel Legion – Lion Base se opět vydala od zahraničí. Tak jako v předchozích letech jsme i letos byli pozváni na Den Sci-Fi ve vídeňském Prateru a pozvání jsme nadšeně přijali.

I tento ročník se vydařil díky pečlivé přípravě organizátorů i přízni počasí. Po přivítání a převlečení do kostýmů jsme obdrželi průkazy opravňující nás využít vybrané atrakce zábavního parku a pohostinství místního restaurantu, který jako každý rok podával lahůdky inspirované Star Wars.

Instruktáž probíhala v němčině a angličtině, neboť na akci dorazily jednotky Rebel Legion a 501st Legion z Rakouska, Německa, Maďarska, Slovenska a samozřejmě my jako zástupci České republiky.


Sciencefiction Day Prater 2015 Sciencefiction Day Prater 2015 Sciencefiction Day Prater 2015

V průběhu dne jsme si prošli celý park, fotili se s návštěvníky a potkali i několik Čechů. Jako tradičně organizátoři připravili tematickou foto stěnu pro získání dobrovolných příspěvků na dobročinné účely. Letos jsme společnými silami získaly 1 153 € pro nadační fond zaměřující se na děti Kinderhilfswerk.

Mnoho dětí i dospělých bylo oděno v kostýmech či trikách Star Wars. Možnosti využití místních atrakcí jsme hojně využívali, takže jsme ani my nepřišli zkrátka.

Organizátoři připravení na horké počasí nás vytrvale celý den hostili chlazenými nápoji, takže den utekl jako voda a již bylo pět hodin a začínal slavnostní průvod. Trasa letos trochu delší než loni byla lemována nadšenými diváky, kteří fotografovali a natáčeli své oblíbené hrdiny. Po skončení průvodu jsme ještě byli svědky soubojů na světelné meče studentů rakouské Akademie Jedi a spokojení jsme zamířili zpět přes hranice do ČR.

Rádi bychom vřele poděkovali za pozvání, skvělou atmosféru po celou dobu trvání akce, pohoštění, zázemí a péči všem, kdo se podíleli na letošním Dni Sci-Fi, návštěvníkům a v neposlední řadě i kolegům z ostatních Base a Garrionů, které jsme měli možnost se opět potkat.


Účastnili se:
Anakin323 Blair Bossi Fanda Kaďous Kendra LYA
Anakin323 Blair Bossi Fanda Kaďous Kendra LYA
Margh Mira Saintes Silvara Winring Yokite
Margh Mira Saintes Silvara Winring Yokite


ZPĚT FOTO Z AKCE