Sciencefiction Day Prater 2012

ZPĚT REPORT Z AKCE